Iran cấm thanh sát viên hạt nhân quốc tế, tăng cường làm giàu urani

Sau vụ nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị ám sát, ngày 2/12, Hội đồng Giám hộ Iran đã thông qua dự luật yêu cầu chấm dứt hoạt động thanh sát của Liên hợp quốc và tăng cường làm giàu urani.

Sau vụ nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị ám sát, ngày 2/12, Hội đồng Giám hộ - cơ quan có chức năng giám sát luật pháp, đã thông qua dự luật yêu cầu chấm dứt hoạt động của các thanh sát viên Liên hợp quốc và tăng cường làm giàu urani.

(Vnews/Vietnam+)