Khởi công xây dựng hai đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12

Hai đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh dự kiến được khởi công vào cuối tháng 12/2023 và hoàn thành vào 2025 sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tuyến này.

Phương tiện lưu thông trên một đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh đưa vào khai thác. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Phương tiện lưu thông trên một đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh đưa vào khai thác. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, hai đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh gồm Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn và Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận dự kiến sẽ được hoàn thiện các thủ tục, khởi công vào cuối tháng 12/2023.

Cụ thể, đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn có chiều dài 28,5km, tổng mức đầu tư 1.665 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, dự kiến phê duyệt dự án đầu tư vào quý 4/2023; phấn đấu khởi công cuối tháng 12/2023 và cơ bản hoàn thành năm 2025.

Đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận có chiều dài 55km, tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng sẽ được khởi công và cơ bản hoàn thành năm 2025. Hiện, dự án này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư.

Riêng đoạn Cổ Tiết-Chợ Bến có chiều dài 87,5km, tổng mức đầu tư hơn 43.200 tỷ đồng, Bộ Giao thông Vận tải đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, phấn đấu trình phê duyệt chủ trương đầu tư cuối năm 2023.

Liên quan đến công tác bố trí vốn triển khai các dự án, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, các dự án thành phần đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn, Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận đã xây dựng phương án và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn là 4.450 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn là hơn 1.326 tỷ đồng và đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận là hơn 3.100 tỷ đồng. Đối với đoạn Cổ Tiết-Chợ Bến, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư.

Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị thi công dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Quá trình thực hiện đầu tư, bộ sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiến độ, chất lượng công trình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục