Giao dịch tại Techcombank. (Nguồn: Techcombank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố báo cáo 6 tháng. Théo đó, tính đến ngày 30/6/2016, lợi nhuận trước thuế đạt 1.587 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và đạt 45% mục tiêu lợi nhuận năm 2016, nhờ thu nhập lãi thuần tăng 17,3% và thu nhập thuần từ phí dịch vụ tăng 44,2%, ngay cả sau khi trích lập ngân sách chi phí dự phòng.

Cho vay và huy động trong 6 tháng của Techcombank tiếp tục tăng trưởng theo kế hoạch. Tiền gửi không kỳ hạn ít biến động trong khi tiền gửi có kỳ hạn cao hơn 6,6% so với thời điểm 31/12/2015. Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank được duy trì ở mức 1,87%, thấp hơn mức 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 14,3% vào cuối tháng 6/2016, cao hơn nhiều so với mức 9,0% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Techcombank tiếp tục duy trì nền tảng huy động vốn và dịch vụ cá nhân vững mạnh.

Trong thời gian qua, Techcombank hợp tác với các doanh nghiệp lớn nâng cao việc cung cấp dịch vụ, dựa trên toàn bộ chuỗi giá trị dành cho khách hàng, nhằm phục vụ khách hàng cá nhân, nâng cao giá trị đời sống, gia đình; như cho vay mua nhà, mua ôtô, thẻ tín dụng.

Năm 2016 cũng là năm Techcombank được vinh dự trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có những giải thưởng quan trọng dựa trên kết quả kinh doanh suốt chặng đường 10 năm như giải Bạch Kim của tạp chí FinanceAsia và các hạng mục giải thưởng khác như: Ngân hàng tốt nhất Việt nam từ FinanceAsia và Alpha Southeast Asia, Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam, Nhà tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt Nam từ Alpha Southeast Asia; Giải thưởng Ngân hàng điện tử tốt nhất từ Asian Banker./.