Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 3 từ phải qua) khảo sát sơ đồ mô hình các công trình Khu đô thị Thủ Thiêm. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Liên quan đến tình hình triển khai quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt lựa chọn Tập đoàn Lotte là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a.

Tổng chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 20.100 tỷ đồng từ nguồn vốn của nhà đầu tư.

Địa điểm thực hiện dự án tại 6 lô đất (ký hiệu 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6) thuộc Khu chức năng số 2a.

Về quy mô dự án, diện tích phát triển dự án hơn 50.000m2; diện tích đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh gần 25.000m2; trong đó, đầu tư hoàn chỉnh 4 đoạn đường N15, N16, D8, D10 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài khu phức hợp thông minh theo quy quy hoạch được duyệt.

Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư phải chuyển giao toàn bộ (không yêu cầu hoàn chi phí đầu tư) cho thành phố.

Mục tiêu của dự án là hình thành và phát triển trung tâm tài chính thương mại dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng; trong đó, chức năng tài chính thương mại dịch vụ đóng vai trò rất quan trọng trong lõi trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm đồng thời, đầu tư xây dựng toàn bộ các tuyến đường giao thông nội khu và hạ tầng kỹ thuật của khu vực, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thời gian thực hiện dự án 72 tháng kể từ ngày phê duyệt nhà đầu tư (tháng 4/2017) còn thời gian khai thác dự án trong 50 năm./.