Ngày 2/4, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã công bố báo cáo thành tựu thực hiện Chương trình chuyển đổi chính phủ (GTP) và Chương trình chuyển đổi kinh tế (ETP), theo đó thu nhập bình quân đầu người ở nước này đã tăng 45% trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2011 và về cơ bản đã xóa đói nghèo.

Thủ tướng Najib cho biết việc thực hiện hai chương trình trên đã giúp phát triển kinh tế xã hội đồng thời nâng cao vị thế của chính phủ Malaysia.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đã tăng lên 9.700 USD so với mức 6.700 USD năm 2009, và Malaysia đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người 15.000 USD vào năm 2020.

Ông cũng cho biết Malaysia đã cơ bản xóa bỏ đói nghèo, đã có 44.000 hộ gia đình thoát nghèo.

Kết quả các lĩnh vực trọng điểm quốc gia đã giải quyết vấn đề tăng giá sinh hoạt, giảm tội phạm, chống tham nhũng, nâng cao đời sống của các gia đình có thu nhập thấp, cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, cải thiện giao thông công cộng đô thị, và nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Nhờ quản lý kinh tế hiệu quả hàng năm Chính phủ đã dành gần 10 tỷ USD phân bổ cho các khoản trợ cấp trực tiếp nhằm giảm gánh nặng cuộc sống cho người dân.

Thủ tướng Najib khẳng định Chính phủ Malaysia hiện nay chú trọng phúc lợi của người dân, đồng thời cam kết tiếp tục các chính sách trợ cấp có chọn lọc đối với các mặt hàng từ thực phẩm như gạo, đường, dầu ăn, bột mì, đến các mặt hàng xăng dầu.

Trong các lĩnh vực khác, GDP của Malaysia đạt 279,2 tỷ USD, mức kỷ lục kể từ năm 1957; đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 11 tỷ USD; tạo hơn 313.000 việc làm mới; tỷ lệ tội phạm giảm 11% kể từ năm 2009./.

(TTXVN)