Mỹ: Sân trượt ván bị phủ cát, người chơi kéo đến để 'cắm trại'

Bang California, Mỹ đã quyết định đổ 37 tấn cát vào một sân trượt ván tại San Clemente để hạn chế người dân tới vui chơi, tụ tập, khiến nhiều người dân đã nghĩ ra các "giải pháp" khác nhau để đối phó.
(Vietnam+)