Nang cao hieu qua cong tac noi chinh, phong, chong tham nhung hinh anh 1Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Các ông: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đồng chủ trì Hội nghị.

Tham mưu đưa 965 vụ án, vụ việc vào theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ sau 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và gần đây đã bổ sung phòng, chống tiêu cực, cải cách tư pháp, các cơ quan đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định. 

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện các Quy chế phối hợp; từ đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan cho những năm tiếp theo.

Báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp của bốn cơ quan do ông Nguyễn Hòa Bình trình bày nêu rõ từ khi Quy chế phối hợp được ban hành, công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật và đúng quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Các cơ quan phối hợp tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 

Nang cao hieu qua cong tac noi chinh, phong, chong tham nhung hinh anh 2Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Qua việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đã chủ động, sáng tạo tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) nhiều chủ trương, quan điểm lớn, cơ chế, nguyên tắc chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng như: "Phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách;" "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai;" "Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực;" "Xử lý nghiêm đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng; khoan hồng đối với người thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hoặc bồi thường thiệt hại gây ra..."

Bốn cơ quan đã tham mưu có hiệu quả với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, xử lý nghiêm các vi phạm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai."

Thực hiện đúng quan điểm của Đảng, của Tổng Bí thư "có vụ việc thì phải xác minh làm rõ; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó; có dấu hiệu phạm tội phải khởi tố, điều tra; kết luận có tội phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật."

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Các cơ quan đã phối hợp tham mưu đưa 965 vụ án, vụ việc vào theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ, trong đó Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 171 vụ án, 130 vụ việc.

[Tổng Bí thư: Quyết liệt hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng]

Các Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã thụ lý 123 vụ án, 925 bị can, 72 vụ việc; Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã thụ lý 160 vụ án/1121 bị can, 124 vụ việc; đã truy tố 118 vụ/1056 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã đưa ra xét xử sơ thẩm 112 vụ án/1008 bị cáo, xét xử phúc thẩm 77 vụ án/666 bị cáo.

Các cơ quan phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Từ năm 2015 đến nay, các cơ quan đã tham mưu giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 06 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo, các Thủ trưởng ngành là thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp làm Trưởng các Đoàn kiểm tra, giám sát đồng thời cử lãnh đạo cơ quan và cán bộ có kinh nghiệm tham gia 35 Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tại 86 đảng ủy, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và 702 đơn vị trực thuộc; đã kiến nghị 433 nhóm vấn đề về hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị Ban Chỉ đạo giao cấp ủy, tổ chức đảng theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý 466 vụ án, vụ việc. Tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Chủ động phối hợp dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình

Thời gian tới, các cơ quan tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo về chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính ngày 15/9/2021.

Nhất là khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Đề án Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; thể chế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp...

Nang cao hieu qua cong tac noi chinh, phong, chong tham nhung hinh anh 3Ông Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chủ động phối hợp dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình; nhận diện rõ các vấn đề phức tạp, nổi lên ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền các chủ trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; việc triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại các phiên họp, cuộc họp; các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; phối hợp tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử...

Chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, đẩy nhanh tiến độ xác minh, xử lý vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo...

TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị./.

 
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)