Nhóm tin tặc Anonymous. (Nguồn: Reuters)

Mạng News của Australia ngày 11/11 cho biết những người ủng hộ nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous đã nhận được lời kêu gọi đeo mặt nạ biểu tình tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G-20 sắp tổ chức tại thành phố Brisbane.

Lời kêu gọi này được đăng tải trên trang Facebook mang tên "Op v20," trong đó kêu gọi những người ủng hộ Anonymous mang mặt nạ biểu tình tại Trung tâm Hội nghị Brisbane vào ngày 15/11 tới.

Theo đạo luật G-20 năm 2013, việc sử dụng mặt nạ tại khu vực an ninh bị cấm hoàn toàn. Như vậy, lời kêu gọi biểu tình mang mặt nạ này chính là sự chống đối rõ rệt đối với quy định pháp luật.

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau các cuộc thảo luận của những người ủng hộ nhóm Anonymous về việc mang khăn che mặt, nhất là các mặt nạ Guy Fawkes vốn gắn liền với nhóm tin tặc này./.