Những chiếc tổ xoắn ốc đẹp đến đáng kinh ngạc của loài ong

Trong những chiếc tổ của loài ong Tetragomla, các nhà khoa học phát hiện ra một loạt các cấu trúc răng lược 3 chiều có thể phân ra thành 4 loại: xoắn ốc, mắt bò, xoắn ốc kép và bậc thang.
(Vietnam+)