Theo phóng viên TTXVN tại London, sau chiến dịch tranh cử kéo dài 5 tuần, ngày 12/12, cử tri nước Anh đi bỏ phiếu để quyết định trao quyền thành lập chính phủ mới cho đảng Bảo thủ hoặc Công đảng đối lập.

Xuyên suốt chiến dịch tranh cử, thông điệp của Thủ tướng Boris Johnson thuộc đảng Bảo thủ là "chúng ta hãy cùng nhau hoàn tất Brexit," trong khi thông điệp của ông Jeremy Corbyn, lãnh đạo Công đảng lại nhấn mạnh "cơ hội cuối cùng để cứu hệ thống dịch vụ y tế công."

Theo luật bầu cử Anh, quyền tham gia bỏ phiếu là tự nguyện và được dành cho tất cả mọi công dân từ 18 tuổi trở lên.

Trong cuộc bầu cử lần này, khoảng 46 triệu cử tri Anh sẽ tham gia bỏ phiếu tại 4.000 địa điểm để bầu ra 650 đại biểu tại Hạ Viện đại diện cho các vùng England (533 ghế), Scotland (59), Wales (40) và Bắc Ireland (18) thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

[Bầu cử Anh: Cử tri bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử]

Các địa điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa từ 7 giờ sáng, đóng cửa vào lúc 22 giờ tối 12/12 (giờ địa phương).

Kết quả sơ bộ tại các đơn vị bầu cử sẽ được công bố từ 23 giờ tối 12/12 cho đến 23 giờ tối 13/12 và được các hãng truyền thông địa phương và quốc gia cập nhật liên tục.

Nhiệm kỳ của Hạ viện Anh kéo dài 5 năm. Chính đảng nào giành đủ đa số tuyệt đối 326 ghế tại Hạ viện sẽ được trao quyền tự đứng ra thành lập chính phủ mới mà không cần liên minh với các chính đảng thiểu số khác.

Nhìn chung, lãnh đạo chính đảng nắm đa số trong Hạ viện sẽ trở thành Thủ tướng và phải do Nữ hoàng bổ nhiệm theo quy định của Hiến pháp.

Thủ tướng sẽ bổ nhiệm các bộ trưởng cũng như thành lập Nội các gồm những bộ trưởng cao cấp nhất.

Nếu không có chính đảng nào giành được đa số trong cuộc bầu cử, nước Anh sẽ rơi vào tình thế được gọi là "Quốc hội treo." Khi đó, chính đảng chiếm nhiều ghế nhất trong Hạ viện có thể thành lập chính phủ thiểu số hoặc liên kết với một hoặc một số chính đảng khác để thành lập chính phủ liên minh.

Hạ viện được bầu một cách dân chủ. Cử tri đủ tiêu chuẩn sẽ được quyền bỏ một lá phiếu tại đơn vị bầu cử để chọn một ứng viên trở thành dân biểu đại diện cho lợi ích và mối quan tâm của mình.

Hạ viện chịu trách nhiệm lập pháp và giám sát hoạt động của Chính phủ.

Trong cuộc bầu cử Hạ viện Anh năm 2017, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu chỉ đạt 68,8%./.

Diễm Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)