Chiều 14/6, dưới sự chủ trì của ông Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ để xem xét và bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, ông Hoàng Dân Mạc đã thông báo công văn của Văn phòng Trung ương Đảng, truyền đạt ý kiến của Ban Bí thư về việc nhất trí giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ bầu bổ sung ông Bùi Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau phần ứng cử và đề cử, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu ông Bùi Văn Quang để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo kết quả kiểm phiếu, có 53/53 (100%) đại biểu có mặt tại hội nghị bỏ phiếu bầu ông Bùi Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Bùi Văn Quang sinh năm 1967, quê ở xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đã từng trải qua các vị trí công tác Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Thị ủy thị xã Phú Thọ, Chánh văn phòng Tỉnh ủy...

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã bầu bổ sung ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ đối với ông Nguyễn Tường Thứ - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy và thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với một số chức danh trực thuộc./.