Ong Pham Minh Chinh lam viec voi Ban Thuong vu Tinh uy Gia Lai hinh anh 1Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Nguồn: tinhuygialai.org.vn)

Ngày 19/8, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Buổi làm việc này có nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại của tỉnh, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Gia Lai là tỉnh phía Bắc Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên hơn 15.510km2; dân số trên 1,5 triệu người, gồm 44 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,23%.

Tỉnh có 90km đường biên giới giáp với Vương quốc Campuchia. Đây là tỉnh có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng-an ninh, có nhiều tiềm năng, lợi thế và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển với Cảng Hàng không Pleiku, đường Đông Trường Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, kết nối Gia Lai với các tỉnh duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và nhiều địa phương trong nước và quốc tế.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, vừa tăng cường phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo sát sao, kịp thời, phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh; bảo đảm đại hội đảng bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở tiến hành an toàn, cơ bản theo tiến độ, kế hoạch.

[Gia Lai tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh với các loại tội phạm]

Đến nay, 3.322/3.322 (đạt 100%) chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 954/954 (đạt 100%) tổ chức cơ sở đảng; 17/21 (đạt 80,95%) đảng bộ cấp huyện đã hoàn thành đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự, điều hành đại hội được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó tỷ lệ cán bộ dưới 40 tuổi đạt 16,52%, cán bộ nữ đạt 26,44%; cán bộ là người dân tộc thiểu số đạt 37,19%.

Tỉnh đã hoàn thành các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đúng tiến độ để chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị theo kế hoạch.

Việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương, của tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm đạt 7,83%, vượt Nghị quyết đề ra; GRDP đến năm 2020 đạt 80.989 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Ong Pham Minh Chinh lam viec voi Ban Thuong vu Tinh uy Gia Lai hinh anh 2Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: tinhuygialai.org.vn)

Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% năm 2015, giảm còn dưới 4,5% vào cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1%, giảm còn dưới 6,25%. Đời sống vùng nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương những thành tựu quan trọng mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời, ông Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ và tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, là cán bộ dân tộc thiểu số, nhưng với sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thời gian tới, ông Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Gia Lai cần thực hiện thật tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch COVID-19 và bệnh bạch hầu; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường củng cố, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất hơn nữa trong toàn Đảng bộ, tạo sức lan tỏa trong xã hội, trong nhân dân, bảo đảm “trong ấm, ngoài êm,” tất cả vì lợi ích chung, lợi ích của Đảng, của Nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, xa dân, lợi ích cục bộ, “lợi ích nhóm” và tham nhũng, tiêu cực; tổng kết Đại hội cấp trên cơ sở, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhất là chủ động xây dựng phương án tổ chức Đại hội đúng kế hoạch trong tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường.

Ông nhấn mạnh quá trình chuẩn bị về công tác nhân sự phải thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan, tất cả vì lợi ích chung; dứt khoát không để tình trạng đúng quy trình, quy định nhưng không đúng người, đúng việc. Kiên quyết không để lợi dụng quy trình để thực hiện ý đồ cá nhân đưa người nhà, người thân, “nhóm lợi ích” không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ tiếp tục nhận diện và định vị Gia Lai trong tương quan quốc gia và quốc tế để có chiến lược, quy hoạch, phát triển đúng hướng, khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh; duy trì, củng cố, phát triển các mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt với các tỉnh trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam./.

PV (TTXVN/Vietnam+)