[Photo] Chiến thắng phátxít mang tầm vóc thế giới

Ngày 9/5/1945, tại Berlin, phát xít Đức đã ký văn bản đầu hàng không điều kiện Liên Xô và các nước đồng minh, chấm dứt Chiến tranh thế giới lần thứ hai tại châu Âu.
(TTXVN/Vietnam+)