Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

[Photo] Cuộc tranh tài của những huyền thoại xe cổ thời Xôviết

Đạt Nghiêm (Vietnam+) Bản in

Sự kiện đua xe ôtô GUM-Autorally 2015 được tổ chức hàng năm ở Moskva nhằm tôn vinh những mẫu xe cổ huyền thoại từ thời Xôviết hoàng kim với ngành công nghiệp xe hơi phát triển.