Thứ Ba, Tháng Mười 23/10/2018

[Photo] Đà Nẵng: Phát lộ tường hào, nền móng ở Di tích Thành Điện Hải

Trần Lê Lâm (TTXVN/Vietnam+) Bản in

Trong quá trình thực hiện tu bổ, phục hồi Di tích Thành Điện Hải ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, các đơn vị tu bổ, phục hồi di tích đã phát lộ ra được nhiều đoạn tường hào và nền móng của Thành Điện Hải xưa