Thứ Năm, Tháng Mười 19/10/2017

[Photo] Hà Nội nắng 40 độ, phụ huynh gồng mình, vạ vật chờ con

Nhóm PV/Vietnam+ (Vietnam+) Bản in

Giữa thời tiết Hà Nội ngoài trời lên đến 40 độ, các phụ huynh vạ vật chờ con. Tất cả những bóng râm nhỏ nhất đều được tận dụng.