[Photo] Học sinh dự lễ khai giảng đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội

Thay vì cả trường được dự lễ khai giảng năm học 2020 - 2021, chỉ có học sinh lớp 6 trường Marie Curie Hà Nội được tham dự trực tiếp, số còn lại được tham dự trực tuyến tại lớp để phòng dịch COVID-19.
Minh Sơn - Hoàng Hiếu (Vietnam+)