[Photo] Người dân Thủ đô thả cá chép tiễn ông Táo về trời

Hôm nay là ngày chính lễ cúng ông Công ông Táo, nhiều người dân Thủ đô nô nức mang cá chép ra các điểm để tiễn Táo quân về trời.
PV (Vietnam+)