[Photo] NXB Giáo dục đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa lớp 1

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang khẩn trương triển khai kế hoạch in ấn, phát hành, đảm bảo giáo viên và học sinh có đầy đủ, đồng bộ sách giáo khoa lớp 1 trước ngày 15/8/2020.
(TTXVN/Vietnam+)