[Photo] Phạm Anh Đạo: 'Gã điên ngược đời' của làng gốm Bát Tràng

Giờ đây, chỉ còn Phạm Anh Đạo là nghệ nhân duy nhất của làng Bát Tràng làm thủ công với phương pháp cổ truyền. Đạo như thể được sinh ra để đi con đường ấy, giữ tinh hoa còn sót lại và duy trì vốn cổ.
Xuân Mai (Vietnam+)