[Photo] Ruộng bậc thang - bức tranh nghệ thuật nơi vùng núi Sơn La

Do ở vị trí cao, vùng núi khó có đất bằng để canh tác nhất là trồng lúa nước, người dân chọn các sườn đồi có đất màu, tạo mặt bằng rồi dần dần thành những thửa ruộng nhỏ xinh.
(TTXVN/Vietnam+)