Thứ Sáu, Tháng Mười Một 24/11/2017

[Photo] Thẩm phán đu dây vượt sông để đưa pháp luật về làng

Đạt Nghiêm (Vietnam+) Bản in

Hai thẩm phán ở Trùng Khánh vẫn ngày ngày mạo hiểm tính mạng đu dây vượt sông để đưa tòa án di động tới một ngôi làng xa xôi ở miền núi.