Hai con thằn mải mê giao phối và không biết nguy hiểm đang rình rập. (Nguồn: Barcroft Media)
Một con lửng mật ong ở phía xa đã bất ngờ lao tới để tấn công. (Nguồn: Barcroft Media)
Một con thằn lằn đã bị chú lửng mật ong tóm lấy. (Nguồn: Barcroft Media)
Lửng mật ong không mất quá nhiều thời gian để khống chế và xơi tái con mồi. (Nguồn: Barcroft Media)