Quản lý thống nhất số liệu quan trắc môi trường trên phạm vi toàn quốc

Các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn thuộc đối tượng kiểm soát đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc việc truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi..
Quản lý thống nhất số liệu quan trắc môi trường trên phạm vi toàn quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục để thực hiện tốt công tác quản lý thống nhất số liệu trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trườn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn thuộc đối tượng kiểm soát theo quy định của pháp luật, phải thực hiện nghiêm túc việc truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện đầu tư, lắp đặt các trạm quan trắc môi trường xung quanh theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường địa phương phục vụ thông tin đến cộng đồng; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kết nối và truyền dẫn số liệu quan trắc tự động chất lượng môi trường xung quanh về Bộ.

Tổng cục Môi trường (đầu mối là Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc) có trách nhiệm hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho các địa phương đảm bảo quản lý và truyền nhận số liệu quan trắc tự động theo quy định.

[Chủ tịch tỉnh phải xử lý khẩn cấp khi không khí ô nhiễm nghiêm trọng]

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các địa phương có thể sử dụng ứng dụng phần mềm Envisoft-phần mềm được Tổng cục Môi trường thực hiện chuyển giao để hỗ trợ địa phương quản lý và truyền nhận số liệu quan trắc tự động từ tháng 4/2019.

Đến nay, sau hơn một năm triển khai thực hiện, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận phần mềm, thực hiện kết nối số liệu quan trắc tự động liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường và đã có gần một nghìn trạm quan trắc tự động trên cả nước thực hiện việc kết nối này.

Bước đầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố chỉ số chất lượng môi trường không khí xung quanh trên ứng dụng bằng nền tảng di động. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm EnviSoft và ứng dụng này để sử dụng thống nhất trong cả nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục