(Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đưa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14 ban hành ngày 04/5/20 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Trao đổi về việc hoãn thời gian sửa đổi Bộ Luật Lao động, ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, Bộ Luật Lao động nếu thay đổi sẽ tác động tới đông đảo người lao động, do dó quá trình điều chỉnh luật cần xin ý kiến rộng rãi..

[Năm nội dung thay đổi nổi bật trong sửa đổi Bộ Luật Lao động năm 2012] 

“Những vấn đề sửa đổi Bộ Luật Lao động đòi hỏi phải nghiên cứu đầy đủ hơn, đánh giá kỹ lưỡng, thấu đáo hơn và xin ý kiến tới nhiều nhóm đối tượng bị tác động,” ông Hà Đình Bốn nói.

Theo ông Hà Đình Bốn, trước bối cảnh chuẩn bị tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như FTA với EU, Việt Nam đang nghiên cứu cải thiện pháp luật, thiết chế và thực hành về lao động, nhằm tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế. Một số vấn đề trước đây chưa quy định và cả đã quy định thì nay phải quy định rõ hơn trong luật như: Thời gian làm thêm, tiền lương, bình đẳng giới, điều kiện nghỉ hưu....

[Sửa Bộ Luật Lao động và Pháp lệnh người có công trong năm 2017]

Quá trình sửa đổi Bộ Luật Lao động cũng phải tiến hành xem xét, rà soát sao cho phù hợp với Hiến pháp, Luật Hình sự, Luật Dân dự, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội ban hành sau.

Ông Hà Đình Bốn cho biết ban soạn thảo sửa đổi Bộ Luật Lao động sẽ giải trình nội dung sửa đổi luật vào thời gian thích hợp. Theo Nghị quyết Trung ương 6 (ban hành tháng 11/2016) và Chương trình hành động của Chính phủ (ngày 25/4/2017) thì dự kiến kế hoạch hoàn thành sửa đổi Bộ Luật Lao động là năm 2018.

Bên cạnh sửa đổi Bộ Luật Lao động, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đưa Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4.

Ngoài ra, Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14 điều chỉnh bổ sung vào nội dung kỳ họp thứ 3 các dự thảo, dự án: Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự; Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng./.