Sony đã ra thông báo chinh thức mua lại mảng kinh doanh cảm biến hình ảnh của Toshiba với giá trị thương vụ lên đến 19 tỷ yen (khoảng 155 triệu USD).

Kế hoạch trên của Sony đã được đồn thổi từ tháng 10 vừa qua, nhưng giờ Sony mới chính thức xác nhận về giá trị thương vụ cũng như việc chuyển giao quyền quản lý  nhà máy chế tạo của Toshiba, với các thiết bị và nhân viên ​dự kiến hoàn thành trong năm tài chính kết thúc vào 31/3/2016.

Các cơ sở sản xuất cảm biến hình ảnh của Toshiba sau thương vụ sẽ hoạt động theo mô hình công ty con của Sony.

Thương vụ trên của Sony là một phần trong chiến lược đầu tư trọng điểm của hãng công nghệ điện tử Nhật Bản vào các lĩnh vực mà hãng này đang thu được lợi nhuận.

Hiện nay, các công ty như Apple, Google, và Xiaomi đều sử dụng cảm biến Sony trong ít nhất là một số sản phẩm của họ./.