Tập trung xử lý các điểm đen trên tuyến quốc lộ

Trong năm nay, Cục Đường bộ sẽ ưu tiên đảm bảo an toàn giao thông, sửa chữa và xử lý điểm đen, điểm cầu yếu trên các tuyến quốc lộ.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, năm 2010, Cục sẽ tập trung xử lý dứt điểm cầu yếu, điểm đen trên các tuyến quốc lộ.

Theo đó, năm 2010, Cục Đường bộ nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực trong nước và ngoài nước đầu tư phát triển giao thông vận tải đường bộ theo tinh thần của Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Song song đó, Cục cũng tập trung nghiên cứu-đề xuất các giải pháp để giải quyết xử lý các cầu yếu, không để bị động trong xử lý cầu yếu; trình các cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ.

Năm 2010, tổng vốn phục vụ cho công tác xây dựng cơ bản gần 6.424 tỷ đồng. Trong số đó, nguồn vốn cho công tác sửa chữa đường bộ là hơn 2.600 tỷ đồng và chỉ đảm bảo được khoảng 60% nhu cầu thực tế. Chính vì thế, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ ưu tiên cho nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, quản lý sửa chữa thường xuyên, xử lý các điểm đen; xử lý cầu yếu cấp bách, khắc phục hậu quả bão lũ.

Năm 2009, các đơn vị thuộc Cục Đường bộ đã thực hiện sửa chữa 197 cầu yếu, cải tạo 50 điểm đen.

Cục Đường bộ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát để thống kê các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông; rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ, đặc biệt tại các vị trí quốc lộ giao cắt với đường sắt.

Hiện nay, Cục Đường bộ đã lập dự án khắc phục 496 cầu yếu; còn 242 cầu yếu đang tìm nguồn vốn đầu tư./.
Hải Quang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục