Tọa lạc tại ngọn núi Phượng Hoàng, phía bắc con sông Cầu thuộc xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, chùa Bổ Đà được cho là một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất của dòng Thiền phái Lâm Tế.

Chùa có tên gọi chính xác là chùa Quán Âm núi Bổ Đà hay Bổ Đà Sơn Quán Âm Sơn Tự, gọi tắt là chùa Bổ, chùa Quán Âm hoặc Tứ Ân Tự.

Theo dấu vết vật chất và thư tịch còn lại cho biết, chùa bắt đầu có từ thời nhà Lý và được xây dựng lại dưới triều vua Lê Dụ Tông.

Lúc đầu, chùa Bổ Đà là nơi dành riêng cho các bậc vua chúa tu hành./.

(Vietnam+)