Thợ sửa chữa, bảo dưỡng xe buýt Hà Nội trổ tài kỹ năng chăm sóc xe

Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã tổ chức hội thi bảo dưỡng sửa chữa xe buýt năm 2022 với sự tham gia hưởng ứng sôi nổi của 9 đơn vị hoạt động xe buýt.
Minh Sơn (Vietnam+)