Thu tuong bo nhiem Pho Chu tich Vien Han lam Khoa hoc va Cong nghe hinh anh 1Phó giáo sư Chu Hoàng Hà, tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam.

Tại Quyết định 496/QĐ-TTg ngày 10/4, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Chu Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Chu Hoàng Hà sinh năm 1969, đạt học vị iến sỹ năm 2001 và được phong hàm Phó Giáo sư năm 2010.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Chu Hoàng Hà từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Gene (Viện Công nghệ Sinh học); Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)