Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND của 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND của 10 tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Gia Lai, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Quảng Bình, Nghệ An, Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.
Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND của 10 tỉnh, thành phố ảnh 1Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh Quang Đán/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân của 10 tỉnh, thành phố, gồm Tuyên Quang, Gia Lai, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Quảng Bình, Nghệ An, Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định 1126/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1125/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1132/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021; ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021.

[Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 12 địa phương]

Tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1134/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phan Văn Đa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phạm S, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1135/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1136/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1138/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Tại Quyết định số 1139/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Lê Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông; bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Trọng Yên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1140/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1141/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1142/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1143/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Ô Pích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1146/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021; ông Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 -2021.

Tại Quyết định số 1147/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1148/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 -2021; ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Ngọc Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021; ông Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1149/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1150/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Đức Thọ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục