Tieu chi danh gia can bo thuoc BCH Trung uong, Bo Chinh tri quan ly hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý./.

(TTXVN/Vietnam+)