Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra đội quân chủ lực đầu tiên của các lực lượng vũ trang - Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Người luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho các chiến sỹ quân đội.
(TTXVN/Vietnam+)