Trải nghiệm hạng ghế tương đương Thương gia của Vietnam Airlines

Từ ngày 1/7 vừa qua, Vietnam Airlines chính thức ra mắt hạng Phổ thông Đặc biệt với tiêu chuẩn dịch vụ gần như hạng Thương gia trên đường bay giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Việt Hùng (Vietnam+)