Trinh Chinh phu du an Luat Vien thong sua doi trong thang 1/2023 hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: MobiFone)

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) và trình Chính phủ trong tháng 1/2023.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhằm tháo gỡ bất cập, vướng mắc trong thực tiễn, thúc đẩy phát triển hoạt động viễn thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện báo cáo của Chính phủ về kết quả nghiên cứu, rà soát pháp luật, trong đó có nội dung nghiên cứu, rà soát Luật Viễn thông, gửi cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Ý kiến chỉ đạo trên của Phó Thủ tướng được đưa ra trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật Viễn thông năm 2009.

Tại báo cáo này, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết Luật Viễn thông 2009 được ban hành có ý nghĩa rất quan trọng với tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế nói chung và ngành viễn thông nói riêng. 

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi hành, một số quy định của luật đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu trong thực tiễn.

Cụ thể như xu thế phát triển hội tụ công nghệ ngày càng sâu rộng nên các đặc thù của công nghệ thông tin, truyền thông, phát thanh, truyền hình, viễn thông, Internet ngày càng xóa đi ranh giới cụ thể, đòi hỏi văn bản quy phạm pháp luật phải thường xuyên được điều chỉnh.

Bên cạnh đó, còn có các tồn tại, hạn chế khác như công tác thực thi quản lý chưa theo kịp tốc độ và xu thế phát triển nhanh chóng của thị trường viễn thông, Internet...

Vì thế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng sửa đổi Luật Viễn thông là việc làm cần thiết để giải quyết, khắc phục triệt để những tồn tại, vướng mắc, bất cập và bảo đảm phù hợp với thực tiễn của lĩnh vực viễn thông trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Viễn thông sửa đổi trong năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp trong việc triển khai dự án xây dựng Luật Viễn thông sửa đổi.

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Hồ sơ dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo Luật Viễn thông sửa đổi gồm 11 chương và 79 điều./.

Minh Sơn (Vietnam+)