Tu phe binh, phe binh la vu khi sac ben, la cong cu cho su phat trien hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng”./.

(TTXVN/Vietnam+)