Tối 28/8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương đội viên Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo tiêu biểu.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình tổng kết Dự án, lễ tuyên dương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên, cổ vũ những đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tiêu biểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển địa phương nơi công tác; tạo động lực giúp các đội viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, đóng góp trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh​ Dự án đã tăng cường nguồn nhân lực có trình độ giúp cấp ủy, chính quyền xã thuộc các huyện nghèo tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững.

Các đội viên đã đóng góp tích vực vào việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng các dịch vụ công, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi tác phong, lề lối làm việc ở cơ sở.

Ngoài ra, các đội viên còn góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế​-văn hóa-xã hội của địa phương với nhiều đề án được triển khai; hướng dẫn người dân lựa chọn cây trồng, vật nuôi có giá trị cao; loại bỏ hủ tục, gìn giữ nét văn hóa truyền thống địa phương; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Việc triển khai Dự án đã tạo điều kiện nâng cao phẩm chất, năng lực, bản lĩnh của các đội viên. Đa số các đội viên có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; an tâm công tác, quyết tâm gắn bó lâu dài với địa phương.

[600 Phó Chủ tịch xã trẻ đi đâu, về đâu khi kết thúc dự án?]

Dự án đã hoàn thành mục tiêu tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước; góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ.

Tại buổi lễ, 60 đội viên tiêu biểu được trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là các cá nhân được lựa chọn từ 72 hồ sơ đề nghị của 20 tỉnh có đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tiêu biểu, với độ tuổi dao động từ 28​-35 tuổi.

Trong đó có 43 đội viên nam, 17 đội viên nữ, 27 đội viên trong độ tuổi đoàn, 32 đội viên là người dân tộc thiểu số gồm các dân tộc Bố Y, Cao Lan, Cơ Tu, Dao, H'Mông, Mường, Nùng, Xê Đăng…

Các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã được vinh danh là những nhân tố có thành tích xuất sắc, mang tính tiêu biểu, nêu gương như​ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên, nhân dân tại địa phương; là đội viên tiêu biểu, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 3 năm trở lên.

Bên cạnh đó, các đội viên còn có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao; có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc; có nhiều sáng kiến, ý tưởng được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả, góp phần củng cố, xây dựng, phát triển địa phương nơi công tác; đóng góp, tham gia tích cực công tác Đoàn tại địa phương; có liên hệ mật thiết với nhân dân, được nhân dân nơi sinh sống, công tác yêu mến./.