Trong một tuyên bố chung, 4 quốc gia Arab gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UEA), Ai Cập và Bahrain khẳng định, danh sách ban đầu gồm 13 yêu cầu của các nước này đối với Qatar bây giờ đã không còn hiệu lực và họ sẽ áp dụng các biện pháp chính trị, kinh tế và pháp lý để chống lại Qatar./.