Thông báo cho hay hệ thống cấp visa nhanh sẽ yêu cầu người nộp đơn đóng khoản phí 464 bảng và họ sẽ được hưởng 1 số ưu đãi như thời gian chờ ngắn hơn.

Bộ Nội vụ Anh cho biết biện pháp mới này sẽ giúp Anh kiểm soát được số lượng người nhập cư trong khi vẫn mở rộng cửa đối với lao động lành nghề.

(Vnews)