Phong trào #MeToo được khởi xướng từ năm 2006 và đã mất tới 11 năm dài đằng đẵng để khiến chúng ta lưu tâm. Vụ việc ca sĩ Phạm Anh Khoa lên tiếng xin lỗi là lời cảnh tỉnh cho nhiều tên "yêu râu xanh" trong xã hội, và cũng là lời khuyến khích những nạn nhân phá bỏ sự im lặng./. 
(Vietnam+)