Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang đã khiến thị trường của cả hai nước dao động. Tuy nhiên, thiệt hại của người này đôi khi lại là cái lợi của người khác. Tại Trung Quốc, nhiều quốc gia đang hướng tới thị trường tiềm năng này, đặc biệt sau khi có khả năng nhiều mặt hàng của Mỹ sẽ bị áp thuế đáp trả.