Với việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020 sẽ phát triển trên 22.000 doanh nghiệp, đưa khu vực tư nhân đóng góp khoảng 60% vào chỉ số thu nhập bình quân đầu người, và nâng được vốn đầu tư của khu vực tư nhân, chiếm đến 75% tổng vốn đầu tư toàn xã hội./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)