Ngày 4/5, học sinh một số tỉnh sẽ không trở lại trường học như dự kiến do yêu cầu đặt ra của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19./.

(Vnews/Vietnam+)