Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng nổ ở nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ninh khiến nhiều xã bị phong tỏa toàn diện.

Việc đi lại ra vào vùng phong tỏa bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, hàng hóa cung cấp cho người trong vùng phong tỏa vẫn được đảm bảo./.

(Vnews/Vietnam+)