[Video] Thieu thong nhat trong xu ly toi pham xam hai tre em hinh anh 1Ảnh minh họa.

Gần đây nhất, tính chất của các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Song lại đang có sự thiếu thống nhất trong cách xử lý của các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết vẫn còn nhiều điểm bất cập như quy định và hướng dẫn về việc xác định các dấu hiệu cụ thể để định tội dâm ô đối với trẻ em dưới 16 tuổi còn chưa cụ thể, rõ ràng; tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em bắt đầu từ việc giám định pháp y cho đến xét xử, phục hồi, hòa nhập đối với trẻ em tham gia quá trình tư pháp chưa cụ thể, chậm được sửa đổi./.

(Vnews/Vietnam+)