Tuy cách xa nhau về địa lý nhưng Việt Nam và Chile có mối quan hệ tốt đẹp trong những năm tháng nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tháng 5/1969, Chủ tịch Thượng viện Chile Salvador Allende đã thực hiện chuyến thăm tới Việt Nam, cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho mối quan hệ đoàn kết và hợp tác hai bên, đưa đất nước Chile anh em trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 25/3/1971.

Đặc biệt, tháng 5/2007, Việt Nam và Chile đã xác lập quan hệ Đối tác toàn diện. Quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Việt Nam và Chile ngày càng gắn bó và tin cậy, thể hiện qua các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Chile ngày càng phát triển mạnh mẽ. Là một thị trường với hơn 17,7 triệu dân, thu nhập bình quân đầu người 24.100 USD/năm, Chile không chỉ là một thị trường nhập khẩu lớn các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam mà còn là cầu nối để hàng hóa Việt Nam đến với cả khu vực Mỹ Latinh rộng lớn. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác quan trọng của Chile ở khu vực Đông Nam Á./.

(Vietnam+)