16 trong số 39 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong container tại Anh đã được đưa về nước vào sáng 27/11. Gia đình các nạn nhân nhận bàn giao và vận chuyển bằng ôtô về các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình./.

Vi Diệu (Vietnam+)