Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, tích cực, năng động của ASEAN

Trong 26 năm qua, Việt Nam đã tích cực cùng với các nước triển khai các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác quan trọng của ASEAN, đặc biệt là việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.
(TTXVN/Vietnam+)