VietinBank phat hanh 200.000 trai phieu ra cong chung hinh anh 1Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: VietinBank)

Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, ngân hàng này sẽ phát hành trái phiếu thời hạn 10 năm với số lượng chào bán đợt 1 là 200.000 trái phiếu tương đương 2.000 tỷ đồng.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 67/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/10, VietinBank thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể: tên tổ chức phát hành là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam; địa chỉ tại số 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
                                   
Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam năm 2017.
 
Trái phiếu phát hành ra công chúng (không chuyển đổi; không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành; được phát hành và thanh toán bằng Việt Nam đồng và thỏa mãn các điều khoản và điều kiện theo quy định tại bản cáo bạch chào bán trái phiếu).
 
Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán đợt 1 là 200.000 trái phiếu tương đương 2.000 tỷ đồng) tính theo mệnh giá trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu là 10 triệu đồng/trái phiếu và thời hạn trái phiếu là 10 năm.
 
Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ một năm một lần vào ngày thanh toán lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày phát hành. Riêng tiền lãi cho kỳ thanh toán lãi thứ 10 của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày đáo hạn.
 
Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 năm là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ). Lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,2%/năm.
 
Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 10 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng tính theo mệnh giá. (Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 10 trái phiếu).

Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 25/10 đến ngày 13/11/2017. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Các chi nhánh/phòng giao dịch của VietinBank./.
(Vietnam+)