Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội về phương án vận hành đối với các tuyến buýt trợ giá trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, sở này chấp thuận đối với đề xuất của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội giảm 15% tần suất vận hành của các tuyến buýt trợ giá từ ngày 16/3.

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị vận hành tổ chức thực hiện theo đúng phương án vận hành đối với các tuyến buýt trợ giá đã được chấp thuận; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát theo số lượng vé tháng, vé lượt so với cùng kỳ và kết quả thực hiện điều chỉnh để xây dựng phương án, đề xuất điều chỉnh thời gian biểu chạy xe, giãn cách chạy xe của các tuyến buýt có trợ giá phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách và sử dụng có hiệu quả ngân sách thành phố.

[Xe buýt Hà Nội được phép chạy trở lại 100% công suất từ ngày 8/2]

Bên cạnh đó, đơn vị này kịp thời nắm bắt diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, khảo sát nhu cầu đi lại sau điều chỉnh để đề xuất phương án vận hành đối với các tuyến buýt đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

Trước đó, từ ngày 8/2, thành phố Hà Nội đã phép cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất theo các chỉ tiêu đấu thầu, đặt hàng đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phê duyệt và không thực hiện quy định về giãn cách trên xe nhằm phục vụ người dân đi lại bằng xe buýt được thuận tiện hơn./.

Việt Hùng (Vietnam+)